ระบบวัดแรงกดทับ XSENSOR คืออะไร?

XSENSOR เป็นบริษัทเทคโนโลยี ที่เป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมการตรวจวัดแรงกดทับ และสื่อออกมาเป็นแผนภาพหรือที่มักเรียกกันว่า แผนภาพแรงกดทับ (pressure mapping) แผนภาพแรงกดทับมักจะถูกใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และในอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับทดสอบสมรรถภาพรถยนต์ และในวงการที่นอนเพื่อออกแบบที่นอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและเพื่อลดแรงกดทับ

ระบบการตรวจวัดแรงกดทับของ XSENSOR ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถตรวจแรงกดทับได้อย่างละเอียดที่สุด ด้วยความละเอียด 1×1 เซนติเมตร มากกว่า 10,200 จุด ซึ่งมีความละเอียดและชัดที่สุด ทำให้สามารถระบุจุดที่เกิดแรงกดทับได้อย่างละเอียดและแม่นยำ และเป็นผลการตรวจวัดที่เสถียร โดยค่าของแรงกดทับจะแสดงเป็นแผนภูมิสีที่แตกต่างกันเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์และสังเกต โดยไล่สีจากสีแดงไปถึงสีน้ำเงิน ตามระดับแรงกดทับที่วัดได้ทั่วร่างกายของผู้ทดสอบ โดยที่สีแดงหมายถึงบริเวณที่มีแรงกดทับมากเกินกว่าที่เลือดจะไหลเวียนสะดวก ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นเหตุของการเกิดแผลกดทับ และการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย และสีน้ำเงินหมายถึงแรงกดทับที่ต่ำ เหมาะสมกับการนอนของผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งไม่ทำให้เกิดการขัดขวางการไหลเวียนของเลือด

ระบบการวัดแรงกดทับของ XSENSOR ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ ในการระบุแรงกดที่มากเกินไป ซึ่งอาจะนำไปสู่การตายของผิวหนังและเนื้อเยื่อ ทำให้ก่อให้เกิดแผลกดทับ สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแรงกดทับ แผนภาพแรงกดทับจะให้ข้อมูลสำหรับการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันที่สามารถรับประกันว่าพวกเขาจะสามารถหายหรือกลับไปใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉงได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามแรงกดทับที่มากเกินไปเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดแผลกดทับ ที่นอนที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงควรจะต้องมีแรงต้านที่เพียงพอในการรองรับสรีระของผู้ป่วย คือน้ำหนักของกล้ามเนื้อและกระดูกด้วย

นอกเหนือจากที่นอนที่เหมาะสมกับผู้ป่วยติดเตียงแล้ว ผู้ดูแลยังจำเป็นต้องค่อยสังเกตุอาการและสภาพแวดล้อมของผู้ป่วยติดเตียง และคอยพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง ชวนผู้ป่วยติดเตียงทำกายบริหารเบาๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อและเลือดของผู้ป่วยไหลเวียดดีขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งผลให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น