ท่ายืนที่เหมาะสม สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

ท่ายืน ผู้ป่วยติดเตียง

ท่ายืนที่เหมาะสม สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง นอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยแล้ว ยังช่วยป้องกันผู้ดูแลจากอาการบาดเจ็บจากการช่วยเหลือได้อีกด้วย เพราะการดูแลผู้ป่วยติดเตียงต้องอาศัยทั้งแรงกาย และแรงใจเป็นอย่างมาก การยืนในท่าที่เหมาะสมในระหว่างการดูแลผู้ป่วย หรือในระหว่างการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย จะสามารถช่วยผ่อนแรงผู้ดูแลได้ เราจึงนำเทคนิคการยืนให้ถูกท่า เพื่อเป็นตัวช่วยผู้ดูแลดังนี้

1. ท่ายืนเมื่อพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องได้รับการพลิกตัวทุก ๆ 2 ชั่วโมงเพื่อป้องกันแผลกดทับ ผู้ดูแลจึงต้องยืนอยู่ข้างที่นอนผู้ป่วยติดเตียงเพื่อพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยอย่างถูกต้อง โดยยืนกางขาห่างกันประมาณหัวไหล่เพื่อให้ทรงตัวได้อย่างมั่นคง และสามารถขยับก้าวขาได้อย่างสะดวก การยืนขาชิดขณะออกแรงยกตัวผู้ป่วยอาจทำให้ผู้ดูแลทรงตัวได้ไม่ถนัดขณะออกแรงพลิกตัว นอกจากนี้ควรกะระยะห่างระหว่างตัวผู้ดูแลเองกับที่นอนของผู้ป่วยให้พอดี จะทำให้พลิกตัวผู้ป่วยได้สะดวกขึ้น

2. ท่ายืนเมื่อย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปที่รถเข็น

เมื่อจะย้ายผู้ป่วยจากที่นอนผู้ป่วยติดเตียงไปยังรถเข็นเพื่อทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น เข้าห้องน้ำ ผู้ดูแลต้องยืนประคองผู้ป่วยในท่าทางที่ถูกต้อง โดยการใช้ขาข้างหนึ่งเป็นหลักประคองขาของผู้ป่วยระหว่างยกตัว หากจะยกตัวผู้ป่วยไปยังรถเข็นที่อยู่ขวามือของผู้ดูแล หรือทางซ้ายมือของผู้ป่วย ให้ใช้ขาซ้ายของผู้ดูแลประคองขาขวาของผู้ป่วยไว้ ขณะยกตัวผู้ป่วยขึ้นให้ทำหลังตรงเพื่อเป็นหลักให้ผู้ป่วยยึดจับได้อย่างมั่นคง ขณะวางตัวผู้ป่วยลงบนรถเข็นให้ค่อย ๆ ย่อเข่าลงจนผู้ป่วยนั่งแล้วเรียบร้อย คลิกดูวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปรถเข็นด้วยตัวเอง

3. ท่ายืนเมื่อช่วยผู้ป่วยฝึกยืน

สำหรับผู้ป่วยที่ร่างกายฟื้นฟูได้ในระดับหนึ่ง จำเป็นต้องฝึกยืนเพื่อบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้น จะทำให้กลับมายืนได้เองอีกครั้ง ซึ่งต้องเริ่มจากการนั่งอย่างมั่นคงเสียก่อน โดยให้ผู้ป่วยนั่งแยกขาประมาณหัวไหล่ แขนสองข้างยันที่นอนไว้เพื่อช่วยผยุงตัว นำส้นเท้าเข้ามาให้ส้นตั้งฉากกับหัวเข่า หลังตรงโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วออกแรงลุกขึ้นยืน ขณะยืนขึ้นให้ผู้ดูแลหันตัวเฉียงเข้าหาผู้ป่วย โดยผู้ดูแลควรอยู่ด้านข้างฝั่งที่ผู้ป่วยอ่อนแรงเสมอ เพื่อคอยช่วยประคอง เท้าข้างที่ไกลตัวผู้ป่วยให้กางออกไปด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อให้ประคองตัวเองและผู้ป่วยได้อย่างมั่นคง

การช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยท่ายืนที่ถูกต้องไม่เพียงแต่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังเป็นการป้องกันผู้ดูแลไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากการหกล้ม หรือไม่สามารถประคองน้ำหนักอย่างสมดุลได้อีกด้วย สิ่งหนึ่งที่ผู้ดูแลควรทำคือการแจ้งผู้ป่วยก่อนทำการใด ๆ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วย นอกจากนี้ การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงไว้ใกล้ตัว อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลได้อย่างดี