ที่นอน SeniaCare รุ่น Medium สำหรับผู้นอน น้ำหนัก 60-85 กิโลกรัม

18,000 ฿

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวระหว่าง 60-85 กิโลกรัม

หมวดหมู่: