ที่นอน SeniaCare รุ่น Light สำหรับผู้นอน น้ำหนักน้อยกว่า 60 กิโลกรัม

18,000 ฿

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 60 กิโลกรัม

หมวดหมู่: