5 การรับมือกับปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์

ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์

เราต้องยอมรับเลยว่าเมื่อเกิดสภาวะใดแก่ร่างกายหนักๆอาจนำไปสู่พฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเกิดความกลัว ความไม่สบายใจ ความน้อยใจ หรือเรื่องอื่นๆ ที่ทำให้ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลอาจเกิดการผิดใจกันได้ โดยวันนี้ทาง SeniaCare มี 5 การรับมือกับปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เพื่อสร้างความเข้าอก เข้าใจ ในตัวผู้ป่วยและผู้ดูแลมากยิ่งขึ้น

1. การถามซ้ำซาก

ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้ดูแลหรือคนใกล้ชิด

วิธีรับมือ

 • เบี่ยงเบนความสนใจ ชวยคุยหรือหากิจกรรมที่ผู้ป่วยชอบมาทำรวมกัน
 • ถ้าผู้ป่วยสามารถอ่านได้ให้จดคำตอบใส่ในกระดาษไว้ให้อ่านเมื่อถาม

2. ก้าวร้าว

ก่อให้เกิดการทำร้าย พูดจาหยาบคาย

วิธีรับมือ

 • ไม่โต้เถียงหรือชี้แจงความจริง ให้พูดด้วยน้ำเสียงนุ่มอ่อยโยน
 • จัดสภาพแวดล้อมให้สบายตา มีอากาศที่สบาย เลี่ยงเสียงดังและความวุ่นวาย
 • ผู้ดูแลไม่รีบเร่งในการทำกิจกรรมของผู้ป่วย และจัดทำกิจวัตรให้เป็นระเบียบ
 • หากมีอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์

3. การรับรู้ผิดปกติและหลงผิด

เช่น เห็นภาพหลอน หูแว่ว ได้กลิ่น ได้รสชาติ หรือรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าจริงๆ ทำให้ผู้ดูแลเกิดอาการตกใจหรือมีกังวลได้

วิธีรับมือ

 • ควบคุมสติตัวเองไม่หวั่นไหวตาม
 • ไม่เถียง หรือให้เหตุผล พยายามเบี่ยงเบนความสนใจ
 • ช่วยปลอบใจ คลายความกังวล
 • หลีกเลี่ยงให้ผู้ป่วยรับข่าวสารที่มีความรุนแรง ก้าวราว
 • ปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการ

4. กล่าวว่าคนอื่นขโมยของและซ่อนของ

ทำให้ผู้ดูแลหรือคนใกล้ชิด โกรธและเข้าใจผิด หวาดระแวงกันเอง

วิธีรับมือ

 • จัดเก็บข้าวของสำคัญไว้ ให้เป็นระเบียบ แจ้งให้แก่ผู้ป่วยทราบ
 • หากล่องหรือตู้ แล้วจัดของสำคัญที่ใช้ประจำ ไว้ใกล้ผู้ป่วยและล็อคแล้วไว้กุญแจใกล้ผู้ป่วย
 • รับฟังและช่วยเหลือเมื่อของหาย
 • ไม่เถียง แต่ให้เบี่ยงเบนความสนใจไปทางอื่นแทน

5. พฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม

ยับยั้งชั่งใจหรือควบคุมตัวเองไม่ได้ หรืออาจคุกคามผู้ดูแล

วิธีรับมือ

 • หาผู้ดูแลมากกว่า 1 คน หรือเป็นเพศเดียวกัน
 • หาสาเหตุที่แท้จริง ว่าที่ทำไปเกิดจากอะไร ร้อนไม่สบายตัว ปวดปัสสาวะ แต่ไม่สามารถสื่อสารได้
 • จัดห้องให้เย็นสบาย สร้างความผ่อนคลาย
 • พบแพทย์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป

สรุป

ทางเราขอสรุปการรับมือกับการรับมือกับปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์นั้นมีด้วยกันหลายวิธี แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น ไม่พูดจาแรงๆ ใช่เหตุผลในการแก้ไขปัญหา และเมื่อเรารับมือในการดูแลผู้ป่วยแล้ว เราอย่าลืมดูแลตัวเอง เพิ่มกำลังใจและคืนพลังให้ตัวเองด้วย เพื่อให้เราได้มีแรงกลับมาดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที