Author Archives: manopat pom

แนวทางในการลดความเครียดให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล

ผู้ป่วยติดเตียง ต้องดูแลเอาใจใส่เรื่องอารมณ์และสุขภาพทางใจ ผู้ดูแลจำเป็นต้องรู้วิธีลดความเครียดให้ผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยมีความอ่อนไหวสูง

วิธีปฐมพยาบาลกรณีผู้ป่วยติดเตียงมีอาการชักหรือช็อก

หนึ่งในภาวะที่ผู้ป่วยติดเตียงมีโอกาสเป็น คือภาวะชักหรือช็อกในผู้ป่วย ทำให้ผู้ดูแลทำตัวไม่ถูกว่าต้องรับมืออย่างไร จำเป็นต้องทำความเข้าใจ

วิธีตรวจร่างกายเบื้องต้น เพื่อการดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยตนเอง

ผู้ป่วยติดเตียงใช้เวลาส่วนใหญ่นอนรักษาตัวที่บ้าน ผู้ดูแลจำเป็นต้องทราบวิธีการตรวจร่างกายเบื้องต้น เพื่อให้แก้ไขได้อย่างทันท่วงที

สวนปัสสาวะผู้ป่วยติดเตียง อย่างไรให้ถูกต้อง ไม่เสี่ยงติดเชื้อ

คนทั่วไปจะปัสสาวะวันละ 5-6 ครั้ง แต่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ จำเป็นต้องใช้วิธีสวนปัสสาวะ เพื่อให้ร่างกายขับของเสีย

กิจกรรมง่าย ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงผ่อนคลาย

อารมณ์และความรู้สึกเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียง จำเป็นต้องมีกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผ่อนคลาย ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจที่ดี

ปัจจัยที่ทำให้เกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วยติดเตียง

สิ่งที่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงต้องรู้ คือปัจจัยอะไรบ้างที่เสี่ยงทำให้เกิดแผลกดทับ หากหลีกเลี่ยงได้ ก็จะช่วยลดความเจ็บปวด และโรคแทรกซ้อน

การสร้างความมั่นใจแก่ผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงมีอะไรบ้าง

ผู้ดูแลเกิดความกังวลเมื่อต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง ทำให้ผู้ดูแลขาดความมั่นใจ การสร้างความมั่นใจแก่ผู้ดูแลสิ่งแรกคือการยอมรับจากผู้ป่วยติดเตียง

ที่นอนลมช่วยไม่ให้เกิดแผลกดทับได้จริงหรือ

ระดับของแผลกดทับกับการเลือกที่นอนป้องกันแผลกดทับ เตียงลมป้องกันแผลกดทับได้หรือไม่ เหมาะกับระดับแผลระดับไหน