บทความสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

6 วิธีคืนพลังให้ตัวเอง เมื่อเหนื่อยกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นเรื่องที่ใช้เวลา และความเข้าใจ ผู้ดูแลจึงอาจจะเหนื่อยและท้อ จึงควรดูแลตัวเองด้วยวิธีง่ายๆดังนี้

ทำอย่างไรให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นเรื่องง่าย? 4 เรื่องต้องรู้ เมื่อต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง

4 หัวข้อหลัก คือ การดูแลและป้องกันแผลกดทับ การเลือกอาหาร การดูแลความสะอาดและสภาพจิตใจของผู้ป่วย

ตัวช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียงไม่ให้เป็นแผลกดทับ และหลักการในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันแผลกดทับ

หลักในการเลือกอุปกรณ์ช่วยลดและป้องกันแผลกดทับที่ดี ต้องสามารถรับน้ำหนักและกระจายแรงกดทับได้ทุกอิริยาบถ

วิธีดูแลผู้ป่วยติดเตียง ด้วยตัวคนเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและถูกวิธีทำอย่างไร

6 วิธีดูแลผู้ป่วยติดเตียง การจัดสภาพแวดล้อม อาหาร ที่นอน และการดูแลร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยติดเตียง

การดูแลผู้ป่วยพึ่งพิง และผู้ป่วยติดเตียงให้ห่างไกลโควิด-19

12 ข้อควรปฎิบัติในการดูแลผู้ป่วยพึ่งพิง หรือผู้ป่วยติดเตียง ให้ห่างไกลโควิด-19 การลดความกังวลให้กับผู้ป่วยในช่วงโควิด

วัคซีนโควิดกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มไหนควรฉีด-ไม่ฉีด!!

กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่ควรและไม่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 พร้อมทั้งกลุ่มที่ต้องให้แพทย์พิจารณาเป็นพิเศษ

เทคนิคดูแลผู้ป่วยติดเตียง สำหรับมือใหม่

2 สิ่งที่ผู้ป่วยติดเตียงต้องการจากผู้ดูแล และ 4 ข้อควรระวังสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ผู้ดูแลมือใหม่จำเป็นต้องรู้ เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนและเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ที่นอนลมช่วยไม่ให้เกิดแผลกดทับได้จริงหรือ

ระดับของแผลกดทับกับการเลือกที่นอนป้องกันแผลกดทับ เตียงลมป้องกันแผลกดทับได้หรือไม่ เหมาะกับระดับแผลระดับไหน