บทความสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

บาดเจ็บไขสันหลัง Spinal cord injury

การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ จากการทำงาน หรือการปะทะ นำไปสู่การบาดเจ็บไขสันหลัง อาการอาจร้ายแรง จนส่งผลให้เป็นอัมพาต หรือกระทบต่อการใช้ชีวิต

โรคหลอดเลือดสมอง หนึ่งสาเหตุที่ทำให้ติดเตียง

สาเหตุต้นๆ ของการตายหรือการนอนติดเตียง คือ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ หากรักษาไม่ทันก็จะนำไปสู่ความสูญเสีย

5 การรับมือกับปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์

เมื่อเกิดสภาวะใดๆแก่ร่างกายหนักๆ นำไปสู่พฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ดูแลจำเป็นรู้วิธีรับมือ เพื่อไม่ให้ผิดใจกับผู้ป่วย

ภาวะซึมเศร้าหลังจากโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยสูงอายุ หลังการป่วยมีโอกาสก่อให้เกิดความบกพร่องในการทำงานและยังอาจเป็นภาวะซึมเศร้า จากความผิดปกติทางอารมณ์

ดูแลจิตใจผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นอาการป่วยในระบบประสาทที่พบได้บ่อย สามารถพบได้ทุกเพศ ทุกวัย นอกจากนี้ยังส่งผลทางจิตใจด้วย คนรอบตัวจำเป็นรู้วิธีดูแล

เจาะคอใส่ท่อหลอดลมดูแลอย่างไรให้เหมาะสมและปลอดภัยที่บ้าน

ผู้ป่วยวิกฤต หรือผู้ป่วยติดเตียง ที่มีปัญหาการหายใจ จำเป็นต้องเจาะคอใส่ทอหลอดลม ผู้ดูแลจำเป็นต้องทราบวิธีการทำความสะอาดท่อหลอดลม

ฝึกหายใจอย่างไร ในผู้ป่วยติดเตียง

ปัญหาหลักของผู้ป่วยติดเตียงคือ ระบบหายใจ จากการที่ผู้ป่วยต้องนอนนานๆ จนกล้ามเนื้ออ่อนแรงลง จำเป็นต้องฝึกหายใจ เพื่อลดอาการหอบเหนื่อย

8 การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

เพื่อให้ผู้ป่วยสะดวกในการดำรงชีวิต มีสุขภาพกายและใจที่ดี ผู้ดูแลจำเป็นต้องรู้วิธีปฎิบัติตัวในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุข

ผู้ป่วยติดเตียงคลื่นไส้อาเจียน ควรรอดูอาการหรือพาไปโรงพยาบาลทันที

สำหรับผู้ป่วยที่มีความอ่อนไหวทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากปัญหาสุขภาพจึงมักมีอาการอาเจียนและคลื่นไส้

เมื่อผู้ป่วยติดเตียงมีภาวะมือบวม ผู้ดูแลควรแก้ไขอย่างไร

ภาวะมือบวม เป็นภาวะที่ร่างกายมีปริมาณของเหลวสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อมากเกินไป ซึ่งมักเกิดกับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ดูแลจำเป็นทราบวิธีแก้ไข