บทความสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

วิธีปฎิบัติให้ใจไม่ป่วยตามร่างกาย ตัวป่วยแต่ใจไม่ป่วย ทำอย่างนี้

5 วิธีช่วยให้จิตใจสดใสแม้ร่างกายจะยังเจ็บป่วยอยู่ ด้วยการทำความเข้าใจกับปัญหา ทำจิตใจให้เข้มแข็ง ให้จิตใจสบาย

วิธีรับมือกับอารมณ์ผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากสภาวะที่เปลี่ยนแปลง

อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่เปลี่ยนไปเป็นหนึ่งในสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และจำเป็นต้องได้รับความเข้าใจจากคนรอบข้าง

5 สิ่งที่ต้องระวัง และการเตรียมความพร้อมเมื่อมีผู้สูงอายุป่วยติดเตียงที่บ้าน

การเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยในเรื่องแผลกดทับ อาหารการกิน ความสะอาด สภาพจิตใจและสภาพแวดล้อม

6 วิธีคืนพลังให้ตัวเอง เมื่อเหนื่อยกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นเรื่องที่ใช้เวลา และความเข้าใจ ผู้ดูแลจึงอาจจะเหนื่อยและท้อ จึงควรดูแลตัวเองด้วยวิธีง่ายๆดังนี้

ทำอย่างไรให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นเรื่องง่าย? 4 เรื่องต้องรู้ เมื่อต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง

4 หัวข้อหลัก คือ การดูแลและป้องกันแผลกดทับ การเลือกอาหาร การดูแลความสะอาดและสภาพจิตใจของผู้ป่วย

แบ่งปันประสบการณ์ การกำจัดกลิ่นฉี่ กลิ่นไม่พึงประสงค์ในการดูแล ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง

7 วิธีกำจัดกลิ่นฉี่บนที่นอนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่สามารถทำได้เอง พร้อมทั้งคำแนะนำในการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ

ตัวช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียงไม่ให้เป็นแผลกดทับ และหลักการในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันแผลกดทับ

หลักในการเลือกอุปกรณ์ช่วยลดและป้องกันแผลกดทับที่ดี ต้องสามารถรับน้ำหนักและกระจายแรงกดทับได้ทุกอิริยาบถ

วิธีดูแลผู้ป่วยติดเตียง ด้วยตัวคนเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและถูกวิธีทำอย่างไร

6 วิธีดูแลผู้ป่วยติดเตียง การจัดสภาพแวดล้อม อาหาร ที่นอน และการดูแลร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยติดเตียง

การดูแลผู้ป่วยพึ่งพิง และผู้ป่วยติดเตียงให้ห่างไกลโควิด-19

12 ข้อควรปฎิบัติในการดูแลผู้ป่วยพึ่งพิง หรือผู้ป่วยติดเตียง ให้ห่างไกลโควิด-19 การลดความกังวลให้กับผู้ป่วยในช่วงโควิด

วัคซีนโควิดกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มไหนควรฉีด-ไม่ฉีด!!

กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่ควรและไม่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 พร้อมทั้งกลุ่มที่ต้องให้แพทย์พิจารณาเป็นพิเศษ