การดูแลผู้ป่วยติดเตียงรับปีใหม่

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงรับปีใหม่

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงรับปีใหม่ การตั้งเป้าหมายการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงมีคุณภาพชีวิตดีที่สุด ไม่มีแผลกดทับ ลดการติดเชื้อ ลดอาการข้อติด ไม่ขาดสารอาหาร มีความสะอาด การขับถ่ายถูกหลักอนามัย ผู้ดูแลมีความสุขในการดูแลบุคคลอันเป็นที่รัก

ในเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวไทยทุกคนต้องมาอวยพรผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เคารพนับถือ ซึ่งในแต่ละครอบครัวจะมีผู้ใหญ่ซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่ที่มีลูกน้องสายบังคับบัญชามากมาย ก็จะพบว่ามีบุคคลเข้ามาอวยพรมากมายอาทิเช่น บุตรหลาน ญาติทุกฝ่าย หรือลูกน้องในสายบังคับบัญชาเข้ามาแสดงความเคารพ แน่นอนเมื่อบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลอันเป็นที่รักหรือเป็นหัวหน้าอันเป็นที่เคารพรัก เกิดการเจ็บป่วย และกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ก็จะได้รับการเข้ามาอวยพรในวันปีใหม่เช่นกัน ผู้ดูแลจึงต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้พร้อมเพื่อรับการเข้ามาอวยพรจากบุตรหลาน ญาติทุกฝ่าย หรือลูกน้องในสายบังคับบัญชาในวันปีใหม่

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงรับปีใหม่

ในขณะเดียวกันจะพบว่า ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง นอกจากจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจากความเสื่อมถอยของร่างกายแล้วยังพบปัญหาด้านสภาพจิตใจ ซึ่งผู้ดูแลเองคอยหมั่นหากิจกรรมต่างๆ มาทำร่วมกับผู้ป่วยติดเตียงเป็นประจำ เมื่อเทศกาลปีใหม่กำลังจะมาถึง เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ดูแล/ญาติผู้ป่วยจะช่วยให้ผู้ป่วยมีสภาพจิตใจดีขึ้น และการที่บุตรหลาน ญาติทุกฝ่าย หรือลูกน้องในสายบังคับบัญชาเข้ามาอวยพรในวันปีใหม่จะช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย และลดความเศร้าลง ทำให้มีสุขภาพจิตผู้ป่วยติดเตียงดีขึ้น ดังนั้นผู้ดูแล/ญาติผู้ป่วยควรเตรียมผู้ป่วยติดเตียงให้พร้อมเพื่อรับการเข้ามาอวยพรจากบุตรหลานหรือลูกน้องของผู้ป่วย

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงรับปีใหม่

ผู้เขียนขอแนะนำ การดูแลผู้ป่วยติดเตียงรับปีใหม่ ดังนี้

 1. ผู้ดูแลควรดูแล เอาใจใส่ผู้ป่วยติดเตียงให้ไม่มีกลิ่นอับ หมั่นทำความสะอาดทันทีหลังผู้ป่วยติดเตียงปัสสาวะ/อุจจาระ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วหลังทำความสะอาดเช่น แพมเพิส ไม่ควรทิ้งไว้ในห้อง ควรนำไปทิ้งข้างนอก เพราะจะเกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ผู้ดูแลอาจใช้ใบเตยมาวางในห้อง หรือกลิ่นธรรมชาติของดอกไม้มาวางเพื่อลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้

  ลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

 2. ผู้ดูแลควรดูแลผู้ป่วยติดเตียงไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจจากการสำลัก เป็นต้น

  ลดภาวะแทรกซ้อน

 3. ผู้ดูแลหมั่นทำความสะอาดซอกมือ ซอกเล็บของนิ้วมือและนิ้วเท้า เพราะเป็นบริเวณที่เกิดกลิ่นอับได้ง่าย เนื่องจากผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถขยับมือและเท้าได้

  การดูแลผู้ป่วยติดเตียง

 4. หมั่นกายภาพแขนและขาของผู้ป่วยติดเตียง ไม่ให้เกิดข้อติด หรือในกรณีผู้ป่วยติดเตียงมีการเกร็ง งอของแขนและขาอยู่เดิมก็ไม่ควรให้แขนและขางอมากกว่าเดิม การกายภาพบ่อยๆจะช่วยลดความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยติดเตียงได้

  กายภาพให้ผู้ป่วยติดเตียง

 5. ผู้ดูแลต้องไม่ทุกข์ เพราะจะทำให้บรรยากาศการต้อนรับปีใหม่เครียด ผู้ดูแลไม่สบายใจควรปรึกษากับญาติพี่น้องผู้ป่วยเพื่อช่วยบรรเทาความเครียด การลดความเครียดจากการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นสิ่งสำคัญ

  ลดความเครียดในการดูแลผู้ป่วย

ผู้เขียนขอแนะนำการดูแลผู้ป่วยให้ใจเป็นสุขเพื่อรับวันปีใหม่ ทำอย่างไร

 1. ผู้ดูแลต้องปรับใจ ให้คิดเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณ ไม่ควรคิดว่าเป็นเวรกรรมควรคิดว่าเป็นการตอบแทนช่วงที่ผู้มีพระคุณยังมีชีวิตอยู่ ควรทำด้วยความอ่อนโยน การพยาบาลด้วยหัวใจ
 2. ผู้ดูแลควรจัดกิจกรรมดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นเลขคู่ เช่น 2, 4, 6, 8, ฯ ให้เป็นเวลาการดูแลผู้ป่วย ได้แก่พลิกตะแคงตัว ให้ยา ให้อาหารผู้ป่วยฯ และแบ่งกิจกรรมของผู้ดูแลเป็นเลขคี่ เพื่อผู้ดูแลจะได้รู้สึกว่ามีเวลาส่วนตัวบ้าง ควรทำเป็นประจำ
 3. ถ้าผู้ดูแลมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ผู้ดูแลต้องกล้าพูดกับญาติพี่น้องเพื่อระดมทุนช่วยกัน หรือญาติพี่น้องหาทางช่วยเหลือผู้ดูแล ไม่ให้รู้สึกว่าเป็นภาระของผู้ดูแลคนเดียว
 4. ผู้ดูแลรู้สึกเครียดมาก ให้ผู้ดูแลคิดถึงบุคคลอื่นที่ลำบากกว่า อย่านำบุคคลอื่นมาเปรียบเทียบกับตนเอง ให้คิดว่าเราไม่ได้ลำบากคนเดียว คิดเพื่อให้เราสบายใจ คลิกเพื่อเรียนรู้เทคนิคการลดความเครียดจากการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
 5. ผู้ดูแลควรป้องกันอย่าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ เพราะจะพบความยุ่งยากตามมา หรือป้องกันการเกิดสำลัก เพราะถ้าผู้ป่วยมีการสำลักจะตามมาเรื่องปอดติดเชื้อ เป็นต้น
 6. วันใดที่ผู้ดูแลกลุ้มใจ ควรแลกเปลี่ยนกับเพื่อนฝูงหรือญาติผู้ป่วย เพื่อคลายความทุกข์อย่าเก็บไว้คนเดียว

สรุป สิ่งดีๆที่ควรทำแก่ผู้ป่วยติดเตียงเมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ดูแลให้ผู้ป่วยมีความสุขมากที่สุด เริ่มจากดูแลความสะอาดทั่วร่างกาย เมื่อผู้ป่วยอุจจาระ/ปัสสาวะทำความสะอาดทันทีเพื่อลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ คลิกเพื่อเรียนรู้การทำความสะอาดร่างกายให้ผู้ป่วยติดเตียง ในเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้ ผู้ป่วยต้องการกําลังใจมาก ผู้ดูแล/ญาติผู้ป่วยเข้าใจในความรู้สึกของผู้ป่วยเรื่องกำลังใจควรประสานให้บุตรหลานมาร่วมอวยพรในวันปีใหม่ ผู้เขียนหวังว่าผู้ดูแล/ญาติผู้ป่วยจะหยิบยื่นความรัก โดยการโอบกอด บอกรัก เพิ่มความเอาใจใส่แก่ผู้ป่วยในวันปีใหม่