ความสะอาดของสถานที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

ความสะอาดของสถานที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

การใส่ใจเรื่อง ความสะอาดของสถานที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีความสำคัญมาก เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 พบว่ามีการแพร่กระจายผ่านการสัมผัส (contact) หรือ ผ่านละอองฝอยขนาดใหญ่ (droplet) หรือผ่านฝอยละอองขนาดเล็ก (aerosol) ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยติดเตียง การใส่ใจเรื่องความสะอาดของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียงจึงมีความสำคัญมาก ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์ และความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้ดูแลต้องให้ความสำคัญและเอาใจใส่ในเรื่องของความสะอาดในด้านต่างๆ เพื่อลดปัญหาการสะสมของเชื้อโรค และยังช่วยให้เกิดความสะอาดแก่ผู้สูงอายุ /ผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ อุปกรณ์ภายในห้องนอนทั้งหมด เสื้อผ้าผู้ป่วยติดเตียง และเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ความสะอาดของสถานที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

ความสะอาดย่อมต้องคู่กับน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสที่ใช้ในการทำ ความสะอาดของสถานที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในยุคโควิดมีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลายทั้งในรูปแบบสเปรย์ แผ่นทำความสะอาด และหลากหลายประเภทเช่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกในการทำความสะอาดบ้านวิถีใหม่ New Normal โดยจำเป็นต้องเลือก น้ำยาฆ่าเชื้อ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมียี่ห้อไหนที่ตอบโจทย์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้บ้านสะอาด ปลอดภัย

น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ DETTOL เป็นที่นิยมใช้ของหลายๆ บ้านในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะมีความเข้มข้นช่วยฆ่าเชื้อโรค, เชื้อแบคทีเรีย, เชื้อรา และเชื้อไวรัส ได้ถึง 99.9% แล้ว ยังสามารถใช้เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆที่ต้องมีการสัมผัสอยู่บ่อยครั้ง หรือใช้สำหรับชำระล้างบาดแผลบนร่างกาย เพื่อสุขอนามัยที่ดีได้อีกด้วย

น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ดูแลผู้ป่วย

ความสะอาดของสถานที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ควรนึกถึง

1.ความสะอาดสภาพแวดล้อมของห้องนอนของผู้ป่วยติดเตียง อุปกรณ์ภายในห้องนอนทั้งหมด เช่น เตียงนอน ตู้ข้างเตียง ควรจัดห้องนอนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อึดอัดจนเกินไป ที่นอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนับเป็นอีกจุดที่จำเป็นต้องให้ความใส่ใจในเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ การดูแลทำความสะอาดที่นอนเพื่อป้องกันไรฝุ่นและเชื้อโรค มีความสำคัญมากเพราะเป็นจุดที่ผู้ป่วยติดเตียงใช้เวลาด้วยมากที่สุด ผู้ดูแลควรจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ซึ่งจะช่วยในด้านสภาพอารมณ์และจิตใจของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงด้วย

  • 1.1 การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยติดเตียง ให้เริ่มทำจากบริเวณสิ่งแวดล้อมไกลตัวผู้ป่วยติดเตียงไปยังใกล้ตัวผู้ป่วยติดเตียง ความถี่ในการทำความสะอาดควรทำทุกวันหรือทำทันทีเมื่อสกปรก ได้แก่ โต๊ะข้างเตียง โต๊ะคร่อมเตียง เสาน้ำเกลือ ราวข้างเตียง ที่นอน และหมอน
  • 1.2การกำจัดฝุ่นหรือขยะให้ใช้ไม้ดันฝุ่น
  • 1.3ขณะทำความสะอาดพื้นให้ปิดพัดลม เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
  • 1.4การใช้ผ้าเช็ดสิ่งแวดล้อมให้ใช้ผ้าเช็ดแยกแต่ละพื้นที่ และควรเช็ดเตียงเป็นลำดับสุดท้าย
  • 1.5ควรทำความสะอาดอ่างล้างมือทุกวันด้วยผงซักฟอกหรือเมื่อสกปรก
  • 1.6เปลี่ยนถุงมือทุกครั้งภายหลังทำความสะอาดเรียบร้อย
  • 1.7ผ้าม่านที่ทำจากผ้า ควรส่งซัก เดือนละ 1 ครั้ง ผ้าม่านที่ทำจากพลาสติก ควรทำความสะอาด วันละ 1 ครั้ง

การดูแลทำความสะอาดที่นอนผู้ป่วย

2. ความสะอาดในเรื่องอาหาร อาหารที่ให้ผู้ป่วยติดเตียงรับประทานต้องมีความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ อุปกรณ์ กระบวนวิธีในการทำ ถ้วยจาน แก้วน้ำ ต้องล้างให้สะอาด และแนะนำให้มีการฆ่าเชื้อโรคก่อนนำมาใส่อาหาร แก้วน้ำสำหรับดื่มน้ำ ไม่ควรใช้แก้วซ้ำ หรือดื่มน้ำจากแก้วที่มีน้ำทิ้งอยู่ในแก้วแล้ว

อาหารให้ผู้ป่วย

3.ความสะอาดของเสื้อผ้าที่ผู้ป่วยติดเตียงสวมใส่ ควรมีการเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการทำความสะอาดชำระล้างร่างกาย และไม่ปล่อยให้เสื้อผ้าเหม็นอับ เช่น กลิ่นเหงื่อ กลิ่นฉี่ หรือกลิ่นของอาหารที่หกโดนเสื้อผ้า เพราะจะทำให้ผู้ป่วยติดเตียงรู้สึกไม่สบายตัวได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยติดเตียงมีปัญหาในเรื่องปัสสาวะหรืออุจาระ จนทำให้ที่นอนเกิดคราบ หรือกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ผู้ดูแลอาจใช้วิธีกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์หล่านี้ เพื่อสุขอนามัยที่ดี และเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมของผู้ป่วยติดเตียง สะอาดน่าอยู่

เสื้อผ้าผู้ป่วย

สถานที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาด ซึ่งผู้ดูแลต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งในการใส่ใจกับสิ่งนี้ เพราะสิ่งสำคัญที่จะช่วยผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในด้านอารมณ์และจิตใจ คือความสะอาด ความน่าอยู่ของที่อยู่อาศัย จึงช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงเกิดความสบายใจ คลายกังวลที่ตัวเองต้องมารักษาตัวอยู่ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่นอกเหนือจากความสะอาดของสถานที่แล้ว คือ อุปกรณ์และของใช้ต้องวางให้ถูกที่ ควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุของผู้ป่วยจากการวางอุปกรณ์ไม่เป็นที่ สุดท้ายขอฝากเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยของผู้ป่วยและญาติ/ผู้ดูแลเพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่

ความสะอาดของสถานที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง